پیشرفت در ورزش با روانشناسی

ورزش

پیشرفت در ورزش با روانشناسی

در امور روزانه و فعالیت‌های ما آنچه که منطقی به نظر میرسد تلاش برای بهبود عملکرد ماست تا از تکرار و در جا زدن جلوگیری شود. در ورزش همانند سایر رشته‌ها و حوزه‌ها هم سعی هر فرد بر ارتقاء بوده که تازه طعم رقابت، عطش افراد را برای پیشرفت دو چندان میکند. این بهبود عملکرد جز به بررسی و واکاوی رفتار و نحوه انجام میسر نمیشود و این واکاوی، وظیفه علم روانشناسی‌ است.
ضمن شناسایی رفتار-که عامل مهم در ارتقاء عملکرد میباشد-روانشناسی در ورزش یار کمکی ما برای پیش بینی رفتار نیز هست.

  • از آن رو که هر فرد تحت تاثیر عوامل محیطی و زیستی خود توانایی‌ها و قدرت عملکرد متفاوت دارند بنابراین، برای بهبود عملکرد راهکارهای متفاوتی پیش روی ماست.

یکی از این راه‌ها انگیزش است که بر عهده مربیان ورزشی بوده و خواهد بود. خستگی از تمرین یا تکراری بودن و یکنواخت شدن آن ممکن است عاملی برای کند شدن سرعت و ریتم تمرین و در همین راستا دیر محقق شدن اهداف ورزشکار باشد که در اینجا، مربیان با استفاده از فنون روانشناسی انگیزش در ورزش و ایجاد محرک‌هایی برای سرعت بخشیدن به فرآیند تمرینات از شکسته شدن پیوستگی تمرین جلوگیری میکنند. یکی از این فنون استفاده از تمرین گروهی است که فرد تحت تاثیر سایر اعضای گروه، هیجان بیشتری را تجربه میکند و تمرین مضاعفی را در دستور کار خود قرار میداد.

انگیزه ورزشی

از دیگر فعالیت‌های روانشناسی بررسی واکنش‌های ورزشکاران در شرایط نامتعادل و مضطرب است. با این بررسی به ورزشکار کمک میکنند تا شرایط را کنترل کرده و با این کنترل به نتیجه مطلوب خود برسند.

یکی از نکات قابل بررسی در ورزش،واکاوی تفاوت اجرای تمرین و اجرای مسابقه است. با بررسی تفاوت‌های این دو اجرا میتوان درصد خطا و تلورانس کمتری را میان هر دو اعمال کرد تا حرکات و تکنیک‌ها به درستی و موبه‌مو اجرا شود.

مهم‌ترین عامل در صحت اجرای حرکات و کامل بودن آن آگاهی داشتن به توانایی خود و باور داشتن به آن است که از این باور اغلب به عنوان اعتماد به نفس و خودباوری یاد میکنیم.
شاید این بخش مشابه قسمت انگیزش باشد اما لازم است تا انگیزشی که در بدو تمرینات به ورزشکار تزریق میشود به عنوان یک قدرت و ویژگی نیز در باور او تثبیت شود تا فن مورد نظر و دستور ذکر شده به درستی اجرا شود.

عامل دیگری که میتواند به شدت بر بهبود عملکرد تاثیرگذار باشد،قدرت تمرکز است که سه نوع متفاوت دارد:

  • الف)تمرکز پایدار>>مرتبط با ورزش‌های نظیر دوچرخه سواری،تنیس و اسکواش
    ب)تمرکز لحظه‌ای و ناگهانی>>مرتبط با ورزش‌هایی نظیر گلف و کریکت
    ج)تمرکز عمیق>>مرتبط با ورزش‌هایی نظیر تیراندازی

آنچه که تمرکز را بر هم میزند میتواند اضطراب،دقت نظر بر نوع فعالیت رقیب و یا دخالت امور بیرونی مانند صدای ناگهانی مربی باشد. راه‌های بسیاری برای کسب تمرکز هست که مفصل به آن اشاره خواهد شد.

تقویت روحیه

یکی از مولفه‌های روانشناسی در ورزش هدف گزینی است. با توجه به دو نوع هدف(عملکرد مدار و نتیجه مدار)آنچه مورد انتظار ورزشکار است برآورده شده و تلاش برای رسیدن به مطلوب مورد نظر است.اهداف از نظر زمانبندی هم به سه قسمت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم میشود.

از مهم‌ترین تاثیرات روانشناسی در سلامت روان ورزشکار میتوان به تنش زدایی و آرامش بخشی اشاره کرد که فوق العاده در میزان موفقیت ورزشکار موثر است. این تکنیک و راهکار در قدرت تمرکز و حفظ انگیزش هم تاثیر داشته و از کاربردی‌ترین راه‌ها برای حرکت در مسیر هدف است.

فراموش نکنیم؛پیشرفت نتیجه بهبود عملکرد است که این مهم غیر از بررسی تجارب و تمرین زیر نظر متخصص مربوط حاصل نشود.

نویسنده: ماهان یونسی

توسط تیم محتوای هم ورزشی -

About the author

تیم محتوای هم ورزشی

Leave a Comment

حقوق سایت هم ورزشی محفوظ می‌باشد.
از ورزش لذت ببرید

دانلود اپلیکیشن