سوالات متداول

دسته بندی سوالات
  • سازمان ها
  • کاربران
مجموعه های ورزشی چگونه می توانند از طریق همورزشی خدمات خود را ارائه دهند؟

اگر مالک مجموعه ورزشی هستید، اطلاعات مجموعه ورزشی و شماره تماس خود را در بخش ثبت نام مجموعه دارها وارد کنید. همکاران ما در اسرع وقت درخواست شما را بررسی و با شما تماس خواهند گرفت.

آیا برای ثبت نام مجموعه ورزشی نیاز به پرداخت هزینه هست؟

خیر، هیچ هزینه ای از مجموعه های ورزشی دریافت نخواهد شد و ثبت مجموعه های ورزشی در همورزشی کاملاً رایگان انجام می شود .همورزشی این شرایط را در اختیار مجموعه دارقرار می دهد که بدون پرداخت هیچ هزینه ای اطلاعات کامل مجموعه ورزشی خودرا در معرض دید کاربران همورزشی قرار دهد.

پس از معرفی مجموعه، چقدر زمان می برد تا اطلاعات مجموعه در سایت بارگذاری و در اختیار کاربران قرار بگیرد؟

مجموعه دار گرامی؛ پس از اینکه اطلاعات تماس خود را ثبت کردید، ما جهت دریافت جزئیات اطلاعات مجموعه با شما تماس گرفته و پس از احراز هویت و تکمیل قرارداد،اطلاعات مجموعه شما را در همورزشی بارگذاری و در اختیار کاربران قرار می دهیم.

چه اطلاعاتی از مجموعه ورزشی در اختیار کاربران قرار میگرد؟

اطلاعات مربوط به مجموعه ورزشی از جمله :اطلاعات تماس، آدرس دقیق مجموعه ورزشی بر روی نقشه، قوانین و مقررات ، رشته های ورزشی موجود در مجموعه، امکانات و خدمات رفاهی مجموعه ورزشی، زمان جلسه های ورزشی، مربیان و ... در اختیار کاربران قرار میگیرد.با عضویت رایگان درهمورزشی شما ااطلاعات مجموعه ی خود را به راحتی درمعرض دید قرار خواهید داد.