بسته یک جلسه ای

از 10,000 تومان

تا 100,000 تومان

 • استفاده از تمام مجموعه‌های‌ مدال نقره‌ای هم‌ورزشی

 • امکان یک‌بار خرید برای کاربر

 • اعتبار یک ماهه

 • یک جلسه در هر مکان و هر زمان

بسته نقره ای

300,000 تومان

 • استفاده از تمام مجموعه‌های‌ مدال نقره‌ای هم‌ورزشی

 • امکان خرید نامحدود برای کاربر

 • اعتبار یک ماهه

 • تعداد جلسات نامحدود در هر مکان و هر زمان

بسته طلایی

1,000,000 تومان

 • استفاده از تمام مجموعه‌های‌ ورزشی هم‌ورزشی

 • امکان خرید نامحدود برای کاربر

 • اعتبار یک ماهه

 • تعداد جلسات نامحدود در هر مکان و هر زمان

بسته ویژه